Âdem (Adam) oğlanı

Âdem (Adam) oğlanı

Adem oğlu, insan.


Âdem (Adam) oğlanı için benzer kelimeler


Âdem (Adam) oğlanı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, Â harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Â', 'd', 'e', 'm', ' ', '(', 'A', 'd', 'a', 'm', ')', ' ', 'o', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
Âdem (Adam) oğlanı kelimesinin tersten yazılışı ınalğo )madA( med diziliminde gösterilir.