Adam oğlanı

Adam oğlanı

bk. Âdem oğlanı


Adam oğlanı için benzer kelimeler


Adam oğlanı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'd', 'a', 'm', ' ', 'o', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
Adam oğlanı kelimesinin tersten yazılışı ınalğo madA diziliminde gösterilir.