der oğlanı

der oğlanı

Ecîr, ücretle çalışan genç kimse, uşak


der oğlanı için benzer kelimeler


der oğlanı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', ' ', 'o', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
der oğlanı kelimesinin tersten yazılışı ınalğo red diziliminde gösterilir.