der oğlu der

der oğlu der

bir şeyin sürekli söylendiğini anlatan bir söz.


der oğlu der için benzer kelimeler


der oğlu der, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', ' ', 'o', 'ğ', 'l', 'u', ' ', 'd', 'e', 'r', şeklindedir.
der oğlu der kelimesinin tersten yazılışı red ulğo red diziliminde gösterilir.