der- meyân

der- meyân

(doğrusu: der miyân) etmek: ileri sürmek.


der- meyân için benzer kelimeler


der- meyân, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', '-', ' ', 'm', 'e', 'y', 'â', 'n', şeklindedir.
der- meyân kelimesinin tersten yazılışı nâyem -red diziliminde gösterilir.