af kırı

af kırı

bk. avhuru


af kırı için benzer kelimeler


af kırı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
af kırı kelimesinin tersten yazılışı ırık fa diziliminde gösterilir.