kırı

kırı

Eşek yavrusu, sıpa.


kırı için benzer kelimeler


kırı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
kırı kelimesinin tersten yazılışı ırık diziliminde gösterilir.