AFİ ile biten kelimeler

AFİ ile biten veya sonunda AFİ olan kelimeler 168 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

afi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. afi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AFİ ile biten kelimeler

25 harfli

çift kontrast gastrografi, pankreatikokolanjiyografi

24 harfli

anteretrograd sistografi, çift kontrast sistografi

23 harfli

real-timeultrasonografi, ultrasonik kardiyografi

22 harfli

anterograd piyelografi, bilgisayarlı tomografi, düzlemsel kromatografi

21 harfli

dopler ultrasonografi, intraosseöz venografi, oküler ultrasonografi, pnömoperikardiyografi

20 harfli

abdominal radyografi, elektroensefalografi, pulmoner anjiyografi

19 harfli

çift kontrast grafi, ekskretuar ürografi, elektrokardiyografi, kemik içi venografi, vertebral venografi

18 harfli

anjiyokardiyografi, elektroretinografi, torakal radyografi

17 harfli

dakriyosistografi, renal anjiyografi, sıvı kromatografi, şiplenoportografi

16 harfli

elektromiyografi, fonokardiyografi, portal venografi, puls polarografi

15 harfli

ekokardiyografi, fotohiyalografi, lenfosintigrafi, pnömoartrografi, pnömoradyografi, pnömosistografi

14 harfli

fotomikrografi, kolanjiyografi, kolesistografi, lenfadenografi, sineradyografi, ultrasonografi

13 harfli

anevrizmorafi, ensefalografi, fotolitografi, kristalografi, otoradyografi, radyootografi, röntgenografi, sinematografi, telefotografi

12 harfli

arteryografi, bibliyografi, biyojeografi, daktilografi, epidurografi, fistülografi, kardiyografi, kromatografi, larengografi, leksikografi, medullografi, otobiyografi, özofagografi, üreterografi

11 harfli

ampelografi, anjiyografi, blefarorafi, bronkografi, duodenorafi, gastrografi, hepatografi, herniografi, kapniografi, kapsülorafi, metalografi, miyelografi, oşeanografi, piyelografi, polarografi, splenografi, stafilorafi, stereografi, stratigrafi, şeliyografi, üreterorafi, ...

10 harfli

aortografi, artrografi, çinkografi, diskografi, flebografi, gastrorafi, hepatorafi, herniorafi, hidrografi, ikonografi, iyonografi, kartografi, koreografi, lenfografi, nefrografi, oşinografi, paleografi, petrografi, pnömografi, pornografi, radyografi, ...

9 harfli

anulorafi, biyografi, demografi, etnografi, fluografi, fonografi, gayrisafi, holografi, ideografi, idrografi, kaligrafi, litografi, mamografi, monografi, nomografi, serigrafi, sistorafi, tarsorafi, tipografi, tomografi, topoğrafi, ...

8 harfli

ekografi, epigrafi, insirafi, nörorafi, otografi, Şeyhsafi, tenorafi, ürografi

7 harfli

coğrafi, disrafi, müstafi

6 harfli

agrafi, gadafi, memâfi, menafi, müdafi, telafi

5 harfli

izafi

4 harfli

çafi, hafi, kâfi, kâfi, nafi, Rafi, safi, Şafi, Vafi

3 harfli

afi

Kelime Ara