ağ bez

ağ bez

Beyaz patiska, kâğıt bezi.


ağ bez için benzer kelimeler


ağ bez, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', ' ', 'b', 'e', 'z', şeklindedir.
ağ bez kelimesinin tersten yazılışı zeb ğa diziliminde gösterilir.