ağaç balı

ağaç balı

a. Erik, kayısı vb. ağaçlardan sızan zamk.


ağaç balı

Kayısı, erik, badem gibi ağaçların gövde ve dallarından sızan zamk.


ağaç balı için benzer kelimeler


ağaç balı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'a', 'ç', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
ağaç balı kelimesinin tersten yazılışı ılab çağa diziliminde gösterilir.