azı balı

azı balı

1. Oruç tutan kimse. 2. Suskun, konuşmayan.


azı balı için benzer kelimeler


azı balı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
azı balı kelimesinin tersten yazılışı ılab ıza diziliminde gösterilir.