İçinde AZ geçen kelimeler

İçinde AZ geçen kelimeler 9373 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

az aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. az anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AZ geçen kelimeler

25 harfli

(biri) vazifesinden olmak, (birinin) kuyusunu kazmak, abomazal refluks sendromu, abomazumda kum toplanması, ağır taş yerinden oynamaz, akacak kan damarda durmaz, akciğer damar şavk yazımı, aklının terazisi bozulmak, aman diyene kılıç kalkmaz, araba ile tavşan avlanmaz, arık öküze bıçak çalınmaz, armudun önü, kirazın sonu, art eteğinde namaz kılmak, arterya karotikobazilaris, atına bakan ardına bakmaz, azat etmek (veya eylemek), azıcık aşım ağrısız başım, bağırsak lenfangiektazisi, balta değmedik ağaç olmaz, “bazin” tesallübî eritemi, beyaz karaciğer hastalığı, ...

24 harfli

acele ile menzil alınmaz, Afrika tripanosomiyazisi, alfa1-proteaz inhibitörü, alıcı kuşun ömrü az olur, apertura nazomaksillaris, aşk olmayınca meşk olmaz, ateş demekle ağız yanmaz, aza saymak, (aza tutmak), azalan bakiyeler yöntemi, azalımlı boşinanç boyutu, bantlı bayraklı sazancık, basılmış yazılı yapıtlar, “bazin” kılsal ergenliği, beta galaktozit asetilaz, beyaz denge (varsayılan), beyaz tepeli kuyrukkakan, buyurun cenaze namazına!, büyük beyaz köpek balığı, cemaziyelevvelini bilmek, Cumhuriyet dönemi yazını, çapraz menşe kümülasyonu, ...

23 harfli

(bir şeye) cevaz vermek, (birinin) nazını çekmek, acıklı başta akıl olmaz, açıktan (para) kazanmak, açil koenzim A sentetaz, ada yazılı borç belgiti, ağza tat, boğaza feryat, aktif temelli pazarlama, alkol dehidrojenaz, ADH, Allah senden razı olsun, alna yazılan başa gelir, altalta yazma kuralları, aminoaçil tRNA sentetaz, aminoaçil-tRNA sentetaz, aminoasil tRNA sentetaz, Ancylostoma braziliense, arakoruncak yazılıkları, asil koenzim A sentetaz, atların histoplazmozisi, ayraçsız yazılış biçimi, ayrılmazlık geçişliliği, ...

22 harfli

(bir şeyi) hazır etmek, (birini) gaza getirmek, ada yazılı pay belgiti, akıl para ile satılmaz, alkalin fosfataz testi, Allah yazdı ise bozsun, alnında yazılmış olmak, amyant-metal sızdırmaz, anamala katılan kazanç, añılcağaz, (añulcağız), asetil-CoA karboksilaz, asıl azmaz, bal kokmaz, asit baz belirteçleri, aşık daima bey oturmaz, atmık kın görüntüyazım, av köpeği avdan kalmaz, ayakta terazi (planör), ayraçlı yazılış biçimi, az günün adamı olmamak, az kaldı (veya kalsın), azalan bakiyeler usulü, ...

21 harfli

... vaziyeti takınmak, açık pazar politikası, aditus nazosfenoideus, ağır kazan geç kaynar, alt yanı çıkmaz sokak, Altın Montazah tavuğu, arterya dorsalis nazi, asetabulum displazisi, âşığa Bağdat sorulmaz, ayaz paşa kol geziyor, az doymamış yağ asidi, azgınlığın yavaşıması, azlık-çokluk zarfları, bantlı süslü sazancık, başı kazan gibi olmak, bazal metabolik değer, bazik kurşun karbonat, bazin'in şa'rî aknesi, bazofil metamiyelosit, bellek erişim yazmacı, Beyaz benek hastalığı, ...

20 harfli

(birine) nazı geçmek, abomazum dilatasyonu, abomazum genişlemesi, ağzını poryaza açmak, akarsu pislik tutmaz, alın yazısı değişmez, alıp satmaz görünmek, artek yazılış biçimi, aspartat transaminaz, ayazlandırılmış rakı, az görenler dersliği, azalan aritmetikdizi, azgınlığın kırılması, azgışmak, (azgaşmak), azıştırma fışkırtımı, azotsal işem (oranı), bağdaşmaz denklemler, bakan göze bağ olmaz, bantlı ayna sazancık, bazal hücreli adenom, bazik eritiş maddesi, ...

19 harfli

(bir şey) az gelmek, (hava) ayaza çekmek, abomazum deplasmanı, açık ağız aç kalmaz, açık yalazlı ışıtaç, ağ arayüzü yazıcısı, ağanın eli tutulmaz, ak alınlı büyük kaz, ak alınlı küçük kaz, alazlı sertleştirme, alnının kara yazısı, anlaşmazlığa düşmek, apertura nazi ossea, araekyazılış biçimi, Aranda-Ordaz modeli, art kafa displazisi, asetilkolin esteraz, at üstünde hokkabaz, avazı çıktığı kadar, az bireşimli diller, az gelişmiş ülkeler, ...

18 harfli

7 alfa-hidroksilaz, abomazum timpanisi, abomazum torsiyonu, absorpsiyon cihazı, açık tür yazı tipi, adçekmeyi kazanmak, adenililtransferaz, ağ kurma sihirbazı, ağaçtan maşa olmaz, aksidental parazit, alanin transaminaz, alazlı menevişleme, alkol dehidrogenaz, almaz almaz bakmak, aminoasil sentetaz, Anadolu kiraz kuşu, anlaşmazlık çıkmak, antiparaziter ilaç, antiparazitik ilaç, arakazanç ticareti, asetilkolinesteraz, ...

17 harfli

abaz abaz yürümek, adenozin deaminaz, ağrı duyu azalımı, akademik hazırlık, akyuvar azalımcıl, alçı kazıma resim, aldırmazlık etiği, alelade pazarlama, alevli gaz kömürü, Allah´tan korkmaz, almazdan almazdan, alt yaylası kiraz, alttan dişli kazı, alüvyon yelpazesi, Amazona amazonica, aminonitrotiyazol, Anadolu kazaskeri, anamalın azalması, antiparazit ilacı, aramakla bulunmaz, Arap ortak pazarı, ...

16 harfli

abdest tazelemek, abomazum yangısı, açıklık kazanmak, açın imanı olmaz, ak yuvar azalımı, akbaş kiraz kuşu, alaca kiraz kuşu, alkalen fosfataz, alkalin fosfataz, altın pas tutmaz, alttan kazaratar, alyuvar aplazisi, And ortak pazarı, arada vaz geçmek, arazi tamamiyeti, araziye uydurmak, Arşimet terazisi, asetiltransferaz, asit baz dengesi, Aşağıihsangazili, aşırı yalazlanım, ...

15 harfli

9 iğneli yazıcı, abaz abaz olmak, abaz abaz yemek, abomazum ülseri, açıklama yazısı, adenilat siklaz, ağrı duymazlığı, ağzığerik nazlı, ah yerde kalmaz, akyuvar azalımı, aldı sazı eline, alfa-glukozidaz, Allah´ın gazabı, altyazı düğmesi, altyazılı eşlem, Amazon papağanı, Amerika doymazı, aminotransferaz, analitik terazi, anaplazmodastat, anjiyatelektazi, ...

14 harfli

abazıya yilmek, Abhazya sorunu, aç ayı oynamaz, açiltransferaz, ak yanaklı kaz, akçalı yazanak, akçıl kanazlık, akşam gazetesi, alayı bazarlık, alaz sıcaklığı, alazlama olmak, alazlı kaplama, alazlı tavlama, alfa polimeraz, alkış kazanmak, altdan bazarlı, aminoksidazlar, añlanmaz olmak, anlaşmalı azel, arabi bazarlıh, arazbarbuselik, ...

13 harfli

Abaza peyniri, abaza tahtası, abazan kalmak, Abhaz peyniri, abraza gitmek, açık gazölçer, açılmaz yemiş, açmaza düşmek, ağ muhafazası, ah alan onmaz, ahlaki vazife, aile gazinosu, akıllanmazlık, akmazlıköIçüm, akmazlıkölçer, alamankazması, alazla ısıtma, aldırmamazlık, alfabe yazısı, alıkoyamazlık, altyazılayıcı, ...

12 harfli

abaza kesimi, abazan olmak, abazanlaşmak, abomazopeksi, açık yazılış, açmaz düğümü, açmaz halatı, ad yazdırımı, Afgan tazısı, agızlı kazma, agmaz dönmez, ağmaz dönmez, ağşam bazarı, akaridiyazis, akılalmazlık, akondroplazi, akşam namazı, akşam pazarı, ALA sentetaz, alaz yaldızı, Amazon paktı, ...

11 harfli

abazambalak, abazanlaşma, açmaz komak, açmazlanmak, ad kazanmak, ağbaz ağbaz, ağdık boğaz, ağlazlanmak, akışlı yazı, akiyazmatik, akşam azadı, alaz armırt, alaz armudu, aldanmazlık, aldırmazlık, alfa amilaz, alfa kazein, algılanamaz, alın kazısı, alın yazısı, almazlanmak, ...

10 harfli

... azmanı, abaz zabaz, Abdiçıkmaz, abomazitis, açık pazar, ada yazılı, Ağaç kazık, ağız yazım, ağlazlamak, akçayazlık, akıllanmaz, akışmazlık, aksoplazma, alaz armut, alaz belez, alaz bulaz, alaz daraz, alaz etmek, alaz malaz, alazdanmak, alazılamak, ...

9 harfli

abazambak, abazanlık, abazırmak, Abdülazim, Abdülaziz, abrazonlu, adamcıgaz, Adilcevaz, adisplazi, ağaz bağa, ağılı gaz, Ağırboğaz, ağırıncaz, Ağız gazı, ak yazılı, Akçakiraz, akılalmaz, ala palaz, alaçarpaz, Alagazili, alağazlık, ...

8 harfli

abaşumaz, abazımak, abazıpka, abomazum, aboşumaz, abrazyon, aç boğaz, Açıkyazı, açmazlık, adamcuaz, Ağcayazı, Ağılyazı, ağlazlık, ahrazlık, ak yalaz, ak yazma, akalazya, Akçayazı, akgernaz, akırazgı, akkermaz, ...

7 harfli

Abazaca, Abhazca, açağraz, Adayazı, afazmid, agazlık, ağazcıl, ağazdan, ağazlık, ağırnaz, ağnağaz, akariaz, Akboğaz, Akçasaz, akışmaz, Akkiraz, Akpazar, ala kaz, alavgaz, alayazı, alazada, ...

6 harfli

abazan, Abazlı, acığaz, açıgaz, akıraz, akpaze, Akyazı, alagaz, alağaz, alavaz, Alazlı, alazma, amazon, amilaz, aminaz, anafaz, anazıt, anazot, anazut, angaze, anisaz, ...

5 harfli

abaza, abbaz, abdaz, Abhaz, abraz, acaza, açmaz, afazi, aflaz, ağbaz, ağlaz, ağnaz, ağraz, ahbaz, ahnaz, ahraz, akmaz, akraz, Aksaz, alaaz, alaza, ...

4 harfli

abaz, ağaz, alaz, anaz, apaz, araz, asaz, avaz, ayaz, azab, azad, azak, Azam, azan, azap, azar, azat, azav, azay, azbi, azca, ...

3 harfli

aza, aze, azı, azo, azu, baz, caz, daz, faz, gaz, haz, kaz, laz, maz, naz, oaz, saz, şaz, taz, vaz, yaz

2 harfli

az

Kelime Ara