AZ ile biten kelimeler

AZ ile biten veya sonunda AZ olan kelimeler 1651 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

az aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. az anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AZ ile biten kelimeler

25 harfli

ağır taş yerinden oynamaz, akacak kan damarda durmaz, aman diyene kılıç kalkmaz, araba ile tavşan avlanmaz, arık öküze bıçak çalınmaz, atına bakan ardına bakmaz, balta değmedik ağaç olmaz, binicinin sağı solu olmaz, boş torba ile at tutulmaz, çıngıraklı deve kaybolmaz, dilencinin torbası dolmaz, elini veren kolunu alamaz, erenlerin sağı solu olmaz, fındık kabuğunu doldurmaz, gönülsüz namaz göğe ağmaz, ısırgan ile taharet olmaz, kel yanında kabak anılmaz, kele köseden yardım olmaz, kesilen baş yerine konmaz, mazlumun ahı yerde kalmaz, RNA bağımlı DNA polimeraz, ...

24 harfli

acele ile menzil alınmaz, aşk olmayınca meşk olmaz, ateş demekle ağız yanmaz, beta galaktozit asetilaz, el kazanıyla aş kaynamaz, emek olmadan yemek olmaz, gama-glutamil transferaz, her ağacın meyvesi olmaz, hikmetinden sual olunmaz, ısmarlama hac, hac olmaz, it derisinden post olmaz, kanaat gibi devlet olmaz, karından söyleyen=karnaz, kaya uçmazsa dere dolmaz, köre renkten bahsolunmaz, nükleosit difosfat kinaz, polinükleotit fosforilaz, restriksiyon endonükleaz, ribonükleaz, RNAaz, RNaz

23 harfli

acıklı başta akıl olmaz, açil koenzim A sentetaz, aminoaçil tRNA sentetaz, aminoaçil-tRNA sentetaz, aminoasil tRNA sentetaz, asil koenzim A sentetaz, beta galâktozit permeaz, el öpmekle ağız aşınmaz, er kocar, gönül kocamaz, güneş balçıkla sıvanmaz, hamala semeri yük olmaz, her ağaçtan kaşık olmaz, kara gün kararıp kalmaz, kavgada yumruk sayılmaz, kuru laf karın doyurmaz, NADH-koenzim Q redüktaz

22 harfli

akıl para ile satılmaz, amyant-metal sızdırmaz, asetil-CoA karboksilaz, asıl azmaz, bal kokmaz, aşık daima bey oturmaz, av köpeği avdan kalmaz, bir Köroğlu, bir Ayvaz, burnu yere düşse almaz, çatkı üstünde hokkabaz, eli dursa ayağı durmaz, eski düşman dost olmaz, fazla mal göz çıkarmaz, fruktoz 1,6 difosfataz, glutatyon S-transferaz, hastaya döşek sorulmaz, hazıra dağlar dayanmaz, inorganik pirofosfataz, izositrat dehidrojenaz, kar susuzluk kandırmaz, karbonsuzlaştırıcı gaz, kolin asetiltransferaz, ...

21 harfli

âşığa Bağdat sorulmaz, emanete hıyanet olmaz, et tırnaktan ayrılmaz, galaktozil transferaz, glutamat dehidrogenaz, kambersiz düğün olmaz, mayasız yoğurt tutmaz, nükleotidiltransferaz, pirüvat dekarboksilaz, protein tirozin kinaz, sorbitol dehidrogenaz, süksinat dehidrogenaz, top üzerinde hokkabaz, triaçilgliserol lipaz

20 harfli

akarsu pislik tutmaz, aspartat transaminaz, bakan göze bağ olmaz, bir elin sesi çıkmaz, borç iyi güne kalmaz, boş ite menzil olmaz, gezen kurt aç kalmaz, glutatyon peroksidaz, glütatyon peroksidaz, gulonolakton oksidaz, haramın temeli olmaz, katlandıran taşınmaz, paşa boynuzlu çapraz, tersine transkriptaz, ürüyen köpek ısırmaz, varlığa darlık olmaz, yalancı kolinesteraz, zorla güzellik olmaz

19 harfli

açık ağız aç kalmaz, ağanın eli tutulmaz, ak alınlı büyük kaz, ak alınlı küçük kaz, asetilkolin esteraz, at üstünde hokkabaz, çiğnemeden yutulmaz, düşenin dostu olmaz, ecele çare bulunmaz, gerçek kolinesteraz, glikojen fosforilaz, glikozil transferaz, her çiçek koklanmaz, hırsıza kilit olmaz, iditol dehidrogenaz, ikramiyeli istikraz, kendi düşen ağlamaz, laktat dehidrogenaz, merdivenli hokkabaz, peptidil transferaz, pirüvat karboksilaz, ...

18 harfli

7 alfa-hidroksilaz, adenililtransferaz, ağaçtan maşa olmaz, alanin transaminaz, alkol dehidrogenaz, aminoasil sentetaz, asetilkolinesteraz, baş olan boş olmaz, dikensiz gül olmaz, elçiye zeval olmaz, geniş yapraklı saz, glutatyon redüktaz, güldürücü hokkabaz, her taş baş yarmaz, kanatsız kuş uçmaz, kesici endonükleaz, kolesterol esteraz, kreatin fosfokinaz, kul kusursuz olmaz, miyoadenilat kinaz, nöron özgül enolaz, ...

17 harfli

adenozin deaminaz, Allah´tan korkmaz, alt yaylası kiraz, aramakla bulunmaz, atlıya saat olmaz, beta galaktozidaz, boynu halkalı kaz, boynu hilalli kaz, boynu-hilâlli kaz, dertsiz kul olmaz, fosfat translokaz, glikojen sentetaz, glikoz 6-fosfataz, glikoz-6-fosfataz, glukoz 6-fosfataz, günü gününe uymaz, hatasız kul olmaz, karbonik anhidraz, katlanan taşınmaz, lipoprotein lipaz, monoamino oksidaz, ...

16 harfli

açın imanı olmaz, alkalen fosfataz, alkalin fosfataz, altın pas tutmaz, asetiltransferaz, birbirini tutmaz, dar yapraklı saz, DNA topoizomeraz, duyulur duyulmaz, epoksit hidrataz, epoksit hidrolaz, fosfofruktokinaz, göze yasak olmaz, gün değmemiş gaz, HMG-CoA redüktaz, indirgeyici alaz, karboksipeptidaz, karbonlayıcı gaz, Keynesgil çapraz, Keynesyen çapraz, miyeloperoksidaz, ...

15 harfli

adenilat siklaz, ah yerde kalmaz, alfa-glukozidaz, aminotransferaz, bacaklar çapraz, beni baña komaz, beyaz yüzlü kaz, bir koşum hapaz, cambaz-hokkabaz, çarık çıkartmaz, evelez kaldıraz, guanilat siklaz, indirgeyici gaz, kısabacak kiraz, kızılgerdan kaz, Krepidostomiyaz, ksantin oksidaz, nitrat redüktaz, nitrit redüktaz, Sanguinikoliyaz, Sıdıklıdarboğaz, ...

14 harfli

aç ayı oynamaz, açiltransferaz, ak yanaklı kaz, alfa polimeraz, arkadan çapraz, asetaldehidraz, asiltransferaz, beta polimeraz, Difilobotriyaz, fosfodiesteraz, gama polimeraz, gün güne uymaz, hızlı hokkabaz, intestinal faz, it iti ısırmaz, logaritmik faz, oksidoredüktaz, olagelenden az, palaz pandıraz, protrambokinaz, sakal oynatmaz, ...

13 harfli

ah alan onmaz, aminopeptidaz, anaerobik faz, andaval palaz, andavat palaz, anestetik gaz, asit fosfataz, asit hidrolaz, avaracı popaz, bakteriyostaz, beta laktamaz, boyasal dabaz, çamçakır ayaz, dekarboksilaz, Diplostomiyaz, DNA polimeraz, elementel gaz, gönül kocamaz, güldürücü gaz, hiyaluronidaz, hiyalüronidaz, ...

12 harfli

ALA sentetaz, ATP sentetaz, baldırıbeyaz, birincil faz, boğaz durmaz, boyalı dabaz, C3 konvertaz, Çamurabatmaz, çullu poyraz, dağıtıcı faz, dehidrojenaz, dengesiz faz, durdurulamaz, düşünsel gaz, ekzopeptidaz, endopeptidaz, fibrinojenaz, galaktokinaz, galaktozidaz, Hekzamitiyaz, hırsız almaz, ...

11 harfli

ağbaz ağbaz, ağdık boğaz, alfa amilaz, algılanamaz, anistreplaz, Aşağıburnaz, Aşağıcambaz, baba tutmaz, boğma kiraz, boka basmaz, burun boğaz, cicik boğaz, çıngır ayaz, çınğır ayaz, çift çapraz, çingir ayaz, çözünük gaz, dağılan faz, dağınık faz, daraz daraz, darmantınaz, ...

10 harfli

abaz zabaz, Abdiçıkmaz, akıllanmaz, alaz bulaz, alaz daraz, alaz malaz, aldıraylaz, anisakiyaz, anlaşılmaz, araz daraz, Aşağıboğaz, Aşağıtınaz, ATP sentaz, baklan kaz, baştanımaz, boğucu gaz, carispalaz, cırtdangaz, cincalamaz, curcunabaz, çakaralmaz, ...

9 harfli

adamcıgaz, Adilcevaz, ağılı gaz, Ağırboğaz, ağırıncaz, Akçakiraz, akılalmaz, ala palaz, alaçarpaz, alaz alaz, alaz ataz, alaz ulaz, alazbulaz, aldırayaz, ara boğaz, avaz avaz, badrambaz, bağdaşmaz, bağırtlaz, basit gaz, bir hapaz, ...

8 harfli

abaşumaz, aboşumaz, aç boğaz, adamcuaz, ak yalaz, akgernaz, akkermaz, akkırkaz, akleyvaz, akonitaz, akyannaz, akyarnaz, aldanmaz, aldırmaz, Amebiyaz, amibiyaz, angırnaz, arlanmaz, arvatbaz, asal gaz, aspartaz, ...

7 harfli

açağraz, ağırnaz, ağnağaz, akariaz, Akboğaz, Akçasaz, akışmaz, Akkiraz, ala kaz, alavgaz, aldolaz, Alevnaz, amitraz, andiraz, angıraz, ara-faz, arduvaz, arginaz, arjinaz, aşboğaz, aşınmaz, ...

6 harfli

acığaz, açıgaz, akıraz, alagaz, alağaz, alavaz, amilaz, aminaz, anafaz, anisaz, anizaz, arafaz, arıkaz, bağnaz, bakyaz, banraz, batmaz, baygaz, baynaz, bazbaz, bezzaz, ...

5 harfli

abbaz, abdaz, Abhaz, abraz, açmaz, aflaz, ağbaz, ağlaz, ağnaz, ağraz, ahbaz, ahnaz, ahraz, akmaz, akraz, Aksaz, alaaz, algaz, almaz, angaz, ankaz, ...

4 harfli

abaz, ağaz, alaz, anaz, apaz, araz, asaz, avaz, ayaz, boaz, buaz, dmaz, DNaz, Iraz, ıvaz, icaz, igaz, ikaz, ivaz, izaz, oğaz, ...

3 harfli

baz, caz, daz, faz, gaz, haz, kaz, laz, maz, naz, oaz, saz, şaz, taz, vaz, yaz

2 harfli

az

Kelime Ara