az

az

sf. 1. Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı: “Heykel konularının parmakla sayılacak kadar az olduğunu ileri sürüyordu.” -B. R. Eyuboğlu. 2. zf. Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak.


az

İç taraf: Avlunun azına bak.


az

Ağız, memeliler doğurduktan sonra ilk sağılan koyu süt: Bizim ineğin âzı pek çoktu.


az

1. Bazı fiillerden önce kullanıldığında olumsuzluk, zorluk bildirir: Bu eve ben bir daha az gelirim. 2. Anlaşılan: Az sen bu işi beğenmedin.


az

1. Ağız. 2. Deyiş, söyleyiş, ağız: Bu senin âzına benzemiyor.


az

Ağız


az

1. Az. 2. Bir müddet için


Az

kim. esk. Azot elementinin simgesi.


az, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', şeklindedir.
az kelimesinin tersten yazılışı za diziliminde gösterilir.