ağaç sakızı

ağaç sakızı

a. bit. b. Reçine.


ağaç sakızı İng. resin

ağaç sakızı için benzer kelimeler


ağaç sakızı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'a', 'ç', ' ', 's', 'a', 'k', 'ı', 'z', 'ı', şeklindedir.
ağaç sakızı kelimesinin tersten yazılışı ızıkas çağa diziliminde gösterilir.