çam sakızı çoban armağanı

çam sakızı çoban armağanı

verilen bir armağanın sunulduğu kimseye değerine uygun olmadığını ve verenin gücünün ancak buna yettiğini özür yollu anlatmak için söylenen bir söz.


çam sakızı çoban armağanı için benzer kelimeler


çam sakızı çoban armağanı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'm', ' ', 's', 'a', 'k', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'ç', 'o', 'b', 'a', 'n', ' ', 'a', 'r', 'm', 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
çam sakızı çoban armağanı kelimesinin tersten yazılışı ınağamra naboç ızıkas maç diziliminde gösterilir.