ağanın gözü, yiğidin sözü

ağanın gözü, yiğidin sözü

çalışanlarını gereği gibi yöneten ve çalıştıran kişi iyi bir yöneticidir, sözünün eri olan kimse de yiğittir.


ağanın gözü, yiğidin sözü için benzer kelimeler


ağanın gözü, yiğidin sözü, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'a', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', ',', ' ', 'y', 'i', 'ğ', 'i', 'd', 'i', 'n', ' ', 's', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
ağanın gözü, yiğidin sözü kelimesinin tersten yazılışı üzös nidiğiy ,üzög nınağa diziliminde gösterilir.