gece gözü, kör gözü

gece gözü, kör gözü

geceleyin iyi iş yapılamayacağını anlatan bir söz.


gece gözü, kör gözü için benzer kelimeler


gece gözü, kör gözü, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'c', 'e', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', ',', ' ', 'k', 'ö', 'r', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
gece gözü, kör gözü kelimesinin tersten yazılışı üzög rök ,üzög eceg diziliminde gösterilir.