kör kör parmağım gözüne

kör kör parmağım gözüne

“çok belli, göze batacak kadar ortada” anlamında kullanılan bir söz: “Orada da bazı kimseler sanat denince ille kuru, basit, yalın kat, kör kör parmağım gözüne bir üslubu anlıyorlar.” -H. Taner.


kör kör parmağım gözüne için benzer kelimeler


kör kör parmağım gözüne, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'r', ' ', 'k', 'ö', 'r', ' ', 'p', 'a', 'r', 'm', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', 'n', 'e', şeklindedir.
kör kör parmağım gözüne kelimesinin tersten yazılışı enüzög mığamrap rök rök diziliminde gösterilir.