dünya gözüne zindan olmak (veya görünmek veya kesilmek)

dünya gözüne zindan olmak (veya görünmek veya kesilmek)

büyük bir karamsarlık ve umutsuzluk içinde olmak.


dünya gözüne zindan olmak (veya görünmek veya kesilmek) için benzer kelimeler


dünya gözüne zindan olmak (veya görünmek veya kesilmek), 55 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'n', 'y', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', 'n', 'e', ' ', 'z', 'i', 'n', 'd', 'a', 'n', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'm', 'e', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
dünya gözüne zindan olmak (veya görünmek veya kesilmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemlisek ayev kemnürög ayev( kamlo nadniz enüzög aynüd diziliminde gösterilir.