gözüne salmamak, (gözüne salındırmamak, gözüne sallandırmamak)

gözüne salmamak, (gözüne salındırmamak, gözüne sallandırmamak)

Hafif görmek, gözünde büyütmemek, önem vermemek.


gözüne salmamak, (gözüne salındırmamak, gözüne sallandırmamak) için benzer kelimeler


gözüne salmamak, (gözüne salındırmamak, gözüne sallandırmamak), 62 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'ü', 'n', 'e', ' ', 's', 'a', 'l', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'g', 'ö', 'z', 'ü', 'n', 'e', ' ', 's', 'a', 'l', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', 'n', 'e', ' ', 's', 'a', 'l', 'l', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
gözüne salmamak, (gözüne salındırmamak, gözüne sallandırmamak) kelimesinin tersten yazılışı )kamamrıdnallas enüzög ,kamamrıdnılas enüzög( ,kamamlas enüzög diziliminde gösterilir.