gözüne salındırmamak

gözüne salındırmamak

bk. gözüne salmamak.


gözüne salındırmamak için benzer kelimeler


gözüne salındırmamak, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'ü', 'n', 'e', ' ', 's', 'a', 'l', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
gözüne salındırmamak kelimesinin tersten yazılışı kamamrıdnılas enüzög diziliminde gösterilir.