salındırmamak

salındırmamak

Kıymet, ehemmiyet vermemek, hiçe saymak.


salındırmamak için benzer kelimeler


salındırmamak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'l', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
salındırmamak kelimesinin tersten yazılışı kamamrıdnılas diziliminde gösterilir.