İçinde SA geçen kelimeler

İçinde SA geçen kelimeler 19205 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sa aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sa anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SA geçen kelimeler

25 harfli

(bir yeri) örümcek sarmak, (birinin) hesabına gelmek, (birinin) sakalına gülmek, abecesayısal damga takımı, adımsal kendiyle bağlaşım, alıntı hakkının saklılığı, almaşık ikidoğrusal biçim, alüminyum giydirilmiş saç, Amerika-sarı-asmasıgiller, arterya sakralis mediyana, asalaksal düşük hastalığı, aşırı saldırgan fiyatlama, badak sapıtım-barsak debe, bağırsak kaplamalı tablet, bağırsak lenfangiektazisi, bankalararası TL piyasası, basamaklı taşlama yöntemi, “bazin” tesallübî eritemi, bebe soysal ağır sarılığı, binicinin sağı solu olmaz, bir saatlik deneme yarışı, ...

24 harfli

(bir işin) sakalı bitmek, (birinin) kanına susamak, 1 sayılı vergi çizelgesi, açıklık hızı, açısal hız, Afrika İktisat Komisyonu, ağarmaçsal yaygır yalımı, ağır basar, yeğni kalkar, akciğer perküsyon sahası, akımmıknatıssaI birimler, akşam ahıra sabah çayıra, algısal-devimsel öğrenme, Altıncı Koalisyon savaşı, alttoplamsal küme işlevi, Amerika sarıasmasıgiller, Arap İnsan Hakları Şartı, arıtım (katsayısı) oranı, asalakçıl kalkansı yalım, asit mukopolisakkaritler, ateşe vursa duman vermez, Avrupa Birliği anayasası, Avrupa Savunma Topluluğu, ...

23 harfli

(bir şeyi) hesaba almak, (birine) cesaret gelmek, (birine) kavuk sallamak, (birini) sarakaya almak, (biriyle) hesabı kesmek, (her şeye) baş sallamak, (parayı) avucuna saymak, aç kurt aslana saldırır, ağır ve sakıncalı işler, ak yuvarsal ateş emlemi, akımmıknatıssal irkilim, akımsaklar bölme kapağı, akral sakatlık sendromu, aksaklığa dayanıklı DDS, aksaklık giderici bakım, akşam erkek sanat okulu, alış giderleri sayışımı, Allah bana, ben de sana, Allah ecir sabır versin, Amerikan sarıasmagiller, analjezik böbrek hasarı, ...

22 harfli

(birinin) içini sarmak, Abel yakınsaklık testi, Afrika ulusal kongresi, akciğerli salyangozlar, akciğerli-salyangozlar, akıl para ile satılmaz, aksak rekabet piyasası, aktarılabilir dışsayca, alı satı, (alım satım), alınganlık sabuklaması, Alsace-Lorraine sorunu, Amphisbaena fuliginosa, an sapıklığı varsayımı, anında teslim piyasası, anlamlı sayamak yitimi, arkasını sağlama almak, arterya dorsalis penis, aşınımsal pelit yalımı, aşırı kursak sindirimi, Atina-Sparta savaşları, Avrupa Parasal Birliği, ...

21 harfli

« lasègue » sayrılığı, (birine) korku salmak, abeceli sayısal dizin, abeceli sayısal simge, açık piyasa işlemleri, ada bana, adayım sana, Aeromonas salmonicida, agrusal-sağrak altsal, ağırlıklama katsayısı, ağrılı duyu sapıklığı, Akdeniz sahil humması, akımsaklarlı ateşleme, akşam kız sanat okulu, alıcı tekeli piyasası, Alman sarı sığır ırkı, Alman savaş suçluları, Alosa fallax nilotica, alttoplamsal gönderim, Andonyan sahtekârlığı, anımsanan bağlantılar, anladımsa arap olayım, ...

20 harfli

(birini) adam sanmak, AB sağlık politikası, açıklayıcı efsaneler, agrusal-tümük altsal, ağartısal zar yalımı, ağırlıksal çözümleme, ağız tadı ile satmak, ağzından inci saçmak, ağzıyla kuş tutsa..., akıl havsala almamak, akımmıknatıssal izge, al sana bir ... daha, alacaklılar sayışımı, alım satım patlaması, alıp satmaz görünmek, alıp sattığı olmamak, Alman ulusal birliği, alopesia universalis, alüminyum örtülü saç, anayasal diktatörlük, Ankara meydan savaşı, ...

19 harfli

(at) tırısa kalkmak, (halatı) yısa etmek, abuk sabuk konuşmak, açık alan katsayısı, açık saçık konuşmak, açısal nicem sayısı, adımsal model kurma, Afyonkarahisarlılık, ahlaksal sorumluluk, aksaklığa dayanıklı, aksama aydınlatması, aktarılacak sayışım, alt sahne aygıtları, altkarşıtlık yasası, anakent tasarlaması, anlatımsal davranış, anlatımsal sağaltım, ansal büyüme eğrisi, anti-tekel yasaları, anti-tröst yasaları, arasal yetkinsizlik, ...

18 harfli

AB sağlık komiseri, abecesayısal düğüm, açık borusal kolon, açık kapı siyasası, açık ocak basamağı, açık satak belgiti, açıklanmamış sapma, açılımın katsayısı, açısal dispersiyon, adam adama savunma, Afrika sahil ateşi, ağız saldırganlığı, ağsal damar bakısı, ak kuyruk sallayan, Aksakallar meclisi, aksaklık hoşgörüsü, akşam sabah güzeli, aktiflik katsayısı, alanin transaminaz, aleksandrin dizesi, alfa-sayısal dizin, ...

17 harfli

5 Nisan Kararları, 500 sayılı broşür, 522 sayılı broşür, A. I. S. I sayısı, abecesayısal veri, açısal devinirlik, açısal diskordans, açısal uyumsuzluk, adımsal algoritma, adi emanet hesabı, Afganistan savaşı, agrusal-sağraksal, ağdalık katsayısı, ağrıma asalakları, ak kuyruksallayan, akarien sayrılığı, akça sayılmış kul, akımsaklar dizisi, akkuyruk sallıyan, akşam sanat okulu, akşamlık sabahlık, ...

16 harfli

absolüt asamiyet, açık saçık yayın, açık saman rengi, açıklanmış sapma, açıklayıcı masal, açısal ucaylanım, Aeolis papillosa, Afyonkarahisarlı, agulama basamağı, ak karınlı sağan, ak-karınlı sağan, akılsallaştırmak, akmasa da damlar, akolürik sarılık, aksesuvar masası, alacaklı sayışım, Alactaga saliens, algısal bütünlük, alı satı eylemek, alım satım etmek, alım satım ofisi, ...

15 harfli

32 Sayılı Karar, abisal derinlik, açıklanan sapma, açılıp saçılmak, affinité sabiti, Afgan iç savaşı, Afyon savaşları, ağartısal tepki, Ağdıraç sandığı, ağız sadistliği, ağsal sörpüklük, ağzını sanıtmak, Ahtisaari planı, ak yuvar sayımı, akarsu santrali, akılsallaştırma, akımsaklar kabı, akkarınlı sağan, aksakal ötleğen, aksaklık süresi, akşamlı sabahlı, ...

14 harfli

(...) hesabına, açısal büyütme, açısal katsayı, açısal uzaklık, adamdan saymak, adı sanı olmak, adıyla sanıyla, Afyonkarahisar, Agave sisalana, agrusal-dişsel, ağırlıklı saat, ağız kursakçıl, ağzım sallamak, ahenk sağlamak, akımsaklar ucu, akın saldırmak, akış katsayısı, akşam piyasası, akşamcı yarasa, alafranga saat, alan savunması, ...

13 harfli

abarot satmak, abisal bentik, abisal düzlük, abuk sabukluk, açı katsayısı, açık saçıklık, açıktan satış, açısal sıklık, adalet sarayı, adanmış sayfa, addan sakınma, ağ dışsallığı, ağız sallamak, ağmanlı sağrı, ağusal karşıt, ağzına sağlık, airsakkulitis, aksak rekabet, aksata yapmak, akşama sabaha, alaturka saat, ...

12 harfli

? (pi)sayısı, A, B sarması, AB pasaportu, abecesayısal, abisal bölge, abstre sanat, açık sayışım, açısal bölge, açısal sapma, adam sarrafı, Adova savaşı, adsız sansız, afyon sakızı, ağaç sansarı, ağır sarılık, ağızlaşımsal, ağsak oğlağı, ağsak tümsek, ağsal yalımı, ahlak yasası, aile saadeti, ...

11 harfli

abisal alan, abstre sayı, açığa satış, açık piyasa, açılır masa, açısal itki, açısal ivme, Adasarhanlı, adım sayıcı, ağ sakgallı, ağa sancağı, ağaç sakızı, ağaçsansarı, ağdık salgı, ağır sanayi, ağız satmak, ağsal çöpük, aile sagası, ak sarmaşık, akçalıbasan, akın salmak, ...

10 harfli

Abdalhasan, Abdüssamet, abıh sabıh, abık sabık, abisal ova, abuh sabuh, abuk sabık, abuk sabuk, abuk sapık, abuk sapuk, acel sabun, açık hesap, açık saçık, açık sahne, açık satış, açık sayca, açık sayım, açısal çap, açısal hız, açısal yol, açuk saçuk, ...

9 harfli

405 satır, 525 satır, 625 satır, 819 satır, Abdüssami, acı sakız, açık sarı, açınsamak, adamsamak, adımsayar, Ağaçhisar, Ağaçsaray, ağırsamah, ağırsamak, ağız sapı, ağsal kat, Ahırhisar, Akçahisar, akpusanık, Aksahrınç, aksakarca, ...

8 harfli

abısalak, abusalak, açınsama, Adahisar, adı sanı, adılısam, Adısanlı, afyonsal, ağırsama, ağsaklık, ahlaksal, ak saçlı, Aksaağaç, Aksaklar, aksaklık, aksarhan, aksatmak, aksavran, alabursa, alasahça, alasakça, ...

7 harfli

acımsak, acıysam, acunsal, addeysa, adıysam, adsayma, agrusal, ağarsak, ağırsah, ağırsak, ağıtsal, ağızsal, ağsamak, ahsamak, akçasal, Akçasaz, Akersan, Akhasan, Akhisar, akılsal, Aksaçlı, ...

6 harfli

açısal, ad san, Adasal, adıysa, adresa, Ağmusa, ahsata, akpusa, aksade, aksama, Aksarı, aksata, aksaya, alafsa, alasan, alaysa, an san, anısal, anisaz, apansa, apaşsa, ...

5 harfli

abosa, adîsa, adsal, ağsak, ağsar, aksak, Aksal, aksam, aksan, Aksay, Aksaz, Alisa, Alsan, ansak, ansal, apsar, arasa, arsak, Arsal, Arsan, asaba, ...

4 harfli

alsa, ansa, arsa, asab, Asaf, asak, asal, asan, asap, asar, asas, asaz, aşsa, basa, besa, çasa, çisa, EDSA, EFSA, esab, esah, ...

3 harfli

asa, esa, isa, osa, ösa, PSA, saa, sab, sac, saç, sad, saf, sag, sağ, sah, SAİ, saj, sak, sal, sam, sañ, ...

2 harfli

sa

Kelime Ara