SA ile biten kelimeler

SA ile biten veya sonunda SA olan kelimeler 500 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sa aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sa anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre SA ile biten kelimeler

25 harfli

borsa dışı serbest piyasa, fare kulaklı büyük yarasa, fare kulaklı küçük yarasa

24 harfli

büyük nal burunlu yarasa, büyük nal-burunlu yarasa, küçük nal burunlu yarasa, küçük nal-burunlu yarasa, Setaria labiatopapillosa

23 harfli

küçük-nalburunlu yarasa

22 harfli

Amphisbaena fuliginosa, borsada paralel piyasa, etkinliği zayıf piyasa, Haemaphysalis humerosa, Pseudomonas aeruginosa, pürtüklü derili yarasa, teşkilatlanmamış borsa

21 harfli

borsada primli piyasa, borsada üçüncü piyasa, fare – kulaklı yarasa, Gazella subgutturossa, kan emici koca yarasa, kan-emici koca yarasa, Pleuronectes platessa, subprime kredi piyasa

20 harfli

beyaz kenarlı yarasa, büyük akşamcı yarasa, Chaenomeles speciosa, elektronik yazarkasa, etkin olmayan piyasa, geniş kanatlı yarasa, geniş-kulaklı yarasa, küçük akşamcı yarasa

19 harfli

Babirussa babyrussa, Babyrussa babyrussa, beyaz yakalı yarasa, diameter transversa, golından ne goparsa, Heterandria formosa, Holothuria tubulosa, kanemici kocayarasa, Ornithonyssus bursa, regio tuberis koksa, Rhipicephalus bursa, saçı uzun aklı kısa, Salamandra maculosa, toplumbilimsel yasa, Tyzzeria perniciosa, uzun kanatlı yarasa, uzun-kulaklı yarasa

18 harfli

büyükkulaklıyarasa, Chimaera monstrosa, Chironomus plumosa, coğrafyasal siyasa, Fragaria xananassa, genişkulaklıyarasa, gri kulaklı yarasa, güçlü etkin piyasa, Hohthuria tubulosa, Libellula depressa, Loxosceles reclusa, Procapra gutturosa, trikoreksis nodosa, uzun ayaklı yarasa, yerle gök bir olsa

17 harfli

artikulasyo koksa, birinci el piyasa, borsa dışı piyasa, Bryobia praetiosa, canına ne sığarsa, corpora cavernosa, Dulkadirlikaraisa, erken uçan yarasa, erken-uçan yarasa, Gracula religiosa, halkbilimsel yasa, lineae transversa, muscularis mucosa, potansiyel piyasa, tezgahüstü piyasa, yarı etkin piyasa

16 harfli

Aeolis papillosa, felek yâr olursa, ikinci el piyasa, Mantis religiosa, Megaptera nodosa, Moniezia expansa, Umbrina cirrhosa, zona glomerulosa

15 harfli

birincil piyasa, finansal piyasa, geç uçan yarasa, geç-uçan yarasa, geleneksel yasa, göreneksel yasa, kapsula adiposa, kirpikli yarasa, kot-dışı piyasa, kuyruklu yarasa, Macaca speciosa, pars transversa, Ruppia cirrhosa, sayılamsal yasa, Umbrina cirrosa

14 harfli

akşamcı yarasa, bıyıklı yarasa, Colisa labiosa, duyarlı piyasa, eli ayağı kısa, forward piyasa, ikincil piyasa, lamina fibrosa, ne kadar varsa, periyodik yasa, plika gastrisa, saçaklı yarasa, sakallı yarasa, serbest piyasa, şeytan faymasa, Taenia confusa, Yukarıçobanisa, zahmet olmazsa

13 harfli

Aşağıçobanisa, çıplak yarasa, devingen yasa, dönemsel yasa, hassas piyasa, kapalı piyasa, nasıl olmuşsa, ne kadar olsa, tahammülfersa, tutsak piyasa, uymacı siyasa, üçüncü piyasa, vadeli piyasa, vena diploisa, vena hepatisa

12 harfli

Barbus mursa, dikey piyasa, etkin piyasa, hedef piyasa, Hydromedousa, içsel piyasa, kızaklı masa, kiralık kasa, lamina densa, makula densa, ne kötü olsa, pars nervosa, peşin piyasa, Rhiptoglossa, şifreli kasa, vena sistisa, yapay piyasa, yatay piyasa

11 harfli

açık piyasa, açılır masa, Alosa alosa, boğazı kısa, cüce yarasa, genç piyasa, hazretimûsa, her nasılsa, mali piyasa, spot piyasa, tabula rasa, taş çatlasa, tuber koksa

10 harfli

ahli gıssa, cüceyarasa, çelik kasa, dış piyasa, doğal yasa, fahır mısa, Fahrünnisa, gri piyasa, Haemadipsa, Hayrünnisa, kara borsa, küçük kasa, nasıl olsa, ne de olsa, Sabrinnisa, salon kasa, yazar kasa, yoh yoğusa

9 harfli

allah isa, basa basa, Bedirnisa, beyazgösa, çatalansa, çifte asa, dıka basa, eyle olsa, Ferahnisa, gemi kasa, halbukısa, iç piyasa, kandilisa, karaborsa, Lomechusa, Mihrinisa, Mollamusa, nası ossa, nasıl ısa, olsa olsa, sarıbursa, ...

8 harfli

alabursa, Arıkmusa, azı aşsa, badıkısa, Bağlıisa, bilhassa, Çobanisa, Emirmusa, farzıysa, gara isa, Hacımusa, hol kasa, iri kasa, kandaysa, Karamusa, karpussa, kielbasa, Kolukısa, Meyransa, münakasa, nah olsa, ...

7 harfli

addeysa, alakesa, anayasa, ayrıksa, ayruksa, babitsa, babutsa, bakılsa, bobassa, damaksa, daşkasa, fıransa, garamsa, gırımsa, Gökmusa, gulüksa, halbusa, Hamatsa, handasa, haransa, horansa, ...

6 harfli

adıysa, adresa, Ağmusa, akpusa, alafsa, alaysa, apansa, apaşsa, Aynisa, babisa, bırasa, bohosa, COMESA, damasa, devasa, doğusa, gayasa, gılısa, glossa, halasa, hapısa, ...

5 harfli

abosa, adîsa, Alisa, arasa, balsa, bassa, birsâ, borsa, bursa, ELISA, Fatsa, flesa, forsa, fossa, frisa, fussa, gahsa, gaysa, gıssa, gorsa, grosa, ...

4 harfli

alsa, ansa, arsa, aşsa, basa, besa, çasa, çisa, EDSA, EFSA, essâ, fosa, fusa, gısa, gosa, hasa, hısa, husa, iksa, kasa, kesa, ...

3 harfli

asa, esa, isa, osa, ösa, PSA, TSA, usa

2 harfli

sa

Kelime Ara