ağda

ağda Ar. ¤a®³de

a. 1. Kaynatılarak çok koyu ve yapışkan bir macun durumuna getirilen pekmez veya limonlu şeker eriyiği. 2. Şekerle yapılan ürünlerin hazırlanması veya beklemesi sırasında şekerin ulaştığı koyuluk.


ağda Fr. Magma
ağda

bk. âda


ağda için benzer kelimeler


ağda, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'd', 'a', şeklindedir.
ağda kelimesinin tersten yazılışı adğa diziliminde gösterilir.