ağda çiçeği

ağda çiçeği

Çuha çiçeği.


ağda çiçeği için benzer kelimeler


ağda çiçeği, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'd', 'a', ' ', 'ç', 'i', 'ç', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
ağda çiçeği kelimesinin tersten yazılışı iğeçiç adğa diziliminde gösterilir.