arı bal alacak çiçeği bilir

arı bal alacak çiçeği bilir

“işini bilen kimse nereye başvuracağını bilir” anlamında kullanılan bir söz.


arı bal alacak çiçeği bilir için benzer kelimeler


arı bal alacak çiçeği bilir, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'l', ' ', 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', 'k', ' ', 'ç', 'i', 'ç', 'e', 'ğ', 'i', ' ', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', şeklindedir.
arı bal alacak çiçeği bilir kelimesinin tersten yazılışı rilib iğeçiç kacala lab ıra diziliminde gösterilir.