alacak

alacak, -ğı

a. 1. Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı: Bütün alacaklarımı topladım. 2. Alınması gerekli şey: Çarşıdan alacaklarım için bir liste yaptım.


alacak

1. Biçilmiş ekini kaldırmaya yarıyan üç dişli aygıt. 2. Ağaçtan meyva toplamaya yarıyan ucu çatallı sırık.


alacak

Meyveyi yaralamadan almaya yarayan alet


alacak İng. claim, credit

1. Bir paranın ödenmesi, bir malın teslimi veya bir işin görülmesini karşı taraftan isteme hakkı. 2. Bilançonun aktifinde yer alan ve vadesi gelince kazanılacak para.


alacak İng. credit

Çift yöntemli sayışımla verilen değerlerin alacaklı yönü, vezneden çıkan para, her tür sayışımdan çıkarılan değerler.


Alacak Osm. Matlûp

alacak için benzer kelimeler


alacak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', 'k', şeklindedir.
alacak kelimesinin tersten yazılışı kacala diziliminde gösterilir.