alacak üzerinde tutu hakkı

alacak üzerinde tutu hakkı İng. pledge of claim

Pay, borç ve alacak belgitlerini tutulayarak bunlara karşılık bankalarca kişiye tanınan borç para verilme hakkı.


alacak üzerinde tutu hakkı için benzer kelimeler


alacak üzerinde tutu hakkı, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', 'k', ' ', 'ü', 'z', 'e', 'r', 'i', 'n', 'd', 'e', ' ', 't', 'u', 't', 'u', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
alacak üzerinde tutu hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah utut ednirezü kacala diziliminde gösterilir.