alacak senedi

alacak senedi İng. bill of debt

Bir gerçek ya da tüzel kişinin diğer bir kişiden alacağı olduğunu belirten hukuki belge.


alacak senedi için benzer kelimeler


alacak senedi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', 'k', ' ', 's', 'e', 'n', 'e', 'd', 'i', şeklindedir.
alacak senedi kelimesinin tersten yazılışı idenes kacala diziliminde gösterilir.