alacak hakkı

alacak hakkı İng. claim

Herhangi bir işlem sonucu doğan akçalı hak.


alacak hakkı için benzer kelimeler


alacak hakkı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', 'k', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
alacak hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah kacala diziliminde gösterilir.