yafta üzerinde yapıt hakkı

yafta üzerinde yapıt hakkı İng. copyrighting of labels

Nesneler üzerine konulan yaftaların biçimi ve düzeni ile ilgili olarak yasaların tanıdığı yapıt hakkı.


yafta üzerinde yapıt hakkı için benzer kelimeler


yafta üzerinde yapıt hakkı, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'f', 't', 'a', ' ', 'ü', 'z', 'e', 'r', 'i', 'n', 'd', 'e', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', 't', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
yafta üzerinde yapıt hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah tıpay ednirezü atfay diziliminde gösterilir.