YA ile başlayan kelimeler

YA ile başlayan veya başında YA olan kelimeler 8489 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ya aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ya anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre YA ile başlayan kelimeler

25 harfli

yabancı cisim dev hücresi, yabani tütün zehirlenmesi, yağa göre düzeltilmiş süt, yağlarda asitlik derecesi, yakı yakmak (veya vurmak), yakıtın yeniden işlenmesi, yalın özel izin anlaşması, yalınç cebirsel genişleme, yalınç yakınsama ilingesi, yalınkat özdeciksel yaygı, yalınlaştırıcı başkalaşım, yan muhafazakâr kopyalama, yanaşık değişirlik dizeyi, yanaşık son öndeyi hatası, yanbasınç dışı mineraller, yanbaşı, (yanbaşı ağrısı), yanına salavatla varılmaz, yanlışlıkla yavru attırma, yansız teknolojik gelişme, yansızlıkta kuşkuya düşme, yanu etmek, (yanu kılmak), ...

24 harfli

ya budur ki… ya budur ki, yaban yazı, (yazı yaban), yabancı para sınırlaması, yabancı sermaye yatırımı, yabancı sıfırdan yatırım, yabani Cezayir menekşesi, yağ çekmek (veya yapmak), yağda çözünen vitaminler, yağlı karaciğer sendromu, yağmurla beslenen akarsu, yağrın-karaca -dirsekçil, yağrın-köprücük kaldıran, yakınsak boşinanç boyutu, yakma alın kaynağı yapma, yaldır yaldır yaldıramak, yan basınç düzenleyicisi, yan gölgelenme artifaktı, yan yukarıda koşut tutuş, yan-kol beslemeli üreteç, yanaşık en küçük kareler, yanaşık temel bileşenler, ...

23 harfli

ya huyundan ya suyundan, yaban yer, (yaban yeri), Yabancı Birmanya kedisi, yabancı cisim pnömonisi, yabancı yatırım bölgesi, yabansal akyuvar emlemi, yağcumur, (yağ cumruğu), yağda eriyen vitaminler, yağların seröz atrofisi, yağmur geçirmez ışıklık, yağsız ayranla savdırma, yakın sesli (kelimeler), yakınsak sonsuz çarpını, yakıt boşaltma donanımı, yakma-borusu yöntemleri, yalaka karın zar yalımı, yalancı boynuz kistleri, yalın rasgele örnekleme, yalınç bağlantılı bölge, yalınç oyut genişlemesi, yalınlaştırma kuralları, ...

22 harfli

yabancı cisim öksürüğü, yağda sertleşmiş çelik, yağda suverilmiş çelik, yağmur yağdırma aygıtı, Yakalı köpek balıkları, yakın anlamlı (kelime), yakınsak süzgeç tabanı, yakınsaklık çarpanları, yakıt soğutma donanımı, yaklaşık çizim yöntemi, yaklaşık ML tahmincisi, yaklaşıklık teknikleri, yaklaşımsal süreklilik, yalan yere yemin etmek, yalancı pelvis darlığı, yalancı porsuk bitkisi, yalancı tutunma organı, yalancısinirkanatlılar, yalın anlamlı tanımlık, yalın ayak, başı kabak, yalınç aşkın genişleme, ...

21 harfli

YAA sunucu bağlantısı, yabancı yetki belgesi, yağ düzeyi göstergesi, yağda suverme teknesi, yağlandıra ballandıra, yağlayıp ballandırmak, yağma Hasan´ın böreği, yağrın oynak ak tomur, yaklaştırım yanılgısı, yakrıcıl kuru diz oyn, yakrıcıl som ergenlik, yalaka ak yuvar üremi, yalan tanukluk vermek, yalana şerbetli olmak, yalancı iki cinslilik, yalap yalap yalabımak, yalın dikeç işlemleri, yalın dizeç işlemleri, yalın karesel denklem, yalın sayışım yöntemi, yalın sorgu sihirbazı, ...

20 harfli

ya hep ya hiç ilkesi, yabancı dilde evirim, yabancı hisse senedi, yabancı ülke evirimi, yagır-karamgı yalımı, yağ granülü hücreler, yağda marmenevişleme, yağda suverme ortamı, yağmur kuşağı görümü, yağmur-kervançulluğu, yağrın-karucul oynak, yağrıncıl atar damar, yakalanma miyopatisi, yakalı kamçılı hücre, yakalı tembel hayvan, yakası açılmadık söz, yakın alan artifaktı, yakınsaklık yarıçapı, yakıt besleme basacı, yaklaşık çift uyaklı, yaklaşık sıra birimi, ...

19 harfli

ya Rabbi (veya Rab), yabancı gibi durmak, yabani kimyongiller, yaftayı yapıştırmak, yağ bezleri yangısı, yağ boşaltma tapası, yağların acılaşması, yağlı inek sendromu, yağlı kapıya konmak, yağlıkara hastalığı, yağmasa da gürlemek, yağsız maden kömürü, yakalı kamçılı göze, yakalı köpek balığı, yakalı-kamçılı göze, yakınma belirtileri, yakınsaklık aralığı, yakınsaklık çemberi, yakınsaklık döngesi, yakınsaklık noktası, yaklaşımlar teorisi, ...

18 harfli

ya hep ya hiç emri, yaban firenk üzümü, yaban sığır çiçeği, yabancı ayrıcalığı, yabancı etkileyici, yağ basacı dişlisi, yağa bala batırmak, yağda sertleştirme, yağımsı göz kapağı, yağıynan gavrılmak, yağlı hava süzgeci, yağlı maden kömürü, yağrın başı yuvası, yağrın-köprücükçül, yahtulu, (yakdulu), yaka yakaya gelmek, yakarak tarla açma, yakasını kaptırmak, yakın benzeşmezlik, yakın ikame mallar, yakın takibe almak, ...

17 harfli

ya herrü ya merrü, ya ya ya şa şa şa, yaban arısıgiller, yabancılaşabilmek, yabancılık duymak, yabancısı olmamak, yabani mercanköşk, yağ dejenerasyonu, yağ gömleksizliği, yağ infiltrasyonu, yağ lekesi deneyi, yağ-toz ergenliği, yağlı bağlı olmak, yağlı ballı olmak, yağmur ana borusu, yağmur kuşugiller, Yağmurlusarıuşağı, yağsız kuru madde, yakalama hipotezi, yakalı baltacılar, yakalı kamçılılar, ...

16 harfli

yabancı ortaklık, yabancı öğretmen, yabancılaşabilme, yabancılaştırmak, yad gerekircilik, yadigâr bırakmak, yaglı balı olmah, yağ bezi adenomu, yağda suverilmiş, yağış göstergesi, yağlı balı olmah, yağlıboya macunu, yağmaya boşanmak, yağmur ilgintisi, yağmur ormanları, yağmur yağdırıcı, yağmurkuşugiller, Yağmurlubüyükoba, Yağmurlusayobası, yağrın kamçağısı, yağsız taşkömürü, ...

15 harfli

ya sabır çekmek, yaban fesleğeni, yaban maydanozu, yaban sarmaşığı, yabana söylemek, yabancı boyalar, yabancı çökelti, yabancı ektilik, yabancı gözcüsü, yabancı okullar, yabancı ödekler, yabancı öğrenci, yabancı sermaye, yabancı ülkeler, yabancı yatırım, yabancı yılgısı, yabancıl hayvan, yabancılaştırma, yabâni oğul otu, yabani sarımsak, yabanileştirmek, ...

14 harfli

YAA yöneticisi, yaban armağanı, yaban enginarı, yaban kerevizi, yaban yasemini, yabana oturmak, yabancı anamal, yabancı asalak, yabancı gelmek, yabancı granit, yabancı kaynak, yabancı kelime, yabancı sözcük, yabancı şirket, yabancı tahvil, yabancı yıldız, yabani adaçayı, yabani akdiken, yabani enginar, yabani hindiba, yabani ıspanak, ...

13 harfli

ya ... ya ..., YAA sihirbazı, yaban âdemisi, yaban baklası, yaban defnesi, yaban mersini, yaban pancarı, yaban sümbülü, yaban tavşanı, yabana gitmek, yabana salmak, yabana varmak, yabancı adres, yabancı banka, yabancı madde, yabancı nüfus, yabancı özdek, yabancılaşmak, yabanda komak, yabanı depmek, yabanıllaşmak, ...

12 harfli

yaazı kedisi, yaban armudu, yaban asması, yaban çileği, yaban domuzu, yaban dutmak, yaban elması, yaban havucu, yaban inciri, yaban keçisi, yaban kedisi, yaban keteni, yaban kobayı, yaban koyunu, yaban nanesi, yaban oğlanı, yaban ördeği, yaban pazısı, yaban seslem, yaban sıçanı, yaban sığırı, ...

11 harfli

yaazı yaban, yaban ağası, yaban arısı, yaban eriği, yaban eşeği, yaban öküzü, yaban turpu, yaban üvezi, yabanarmudu, yabancı dil, yabancılama, yabancıllık, yabandarısı, yabangeçisi, yabani keçi, yabanî tere, yabani turp, yabanileşme, yabankeçisi, yabankedisi, yabanketeni, ...

10 harfli

yaba vaktı, yabacıl el, yaban gülü, yaban kazı, yaban taşı, yaban tipi, yaban yeri, yabanağacı, yabanarısı, yabancı ek, yabancı ot, Yabancılar, yabancılık, yabanerügü, yabanıllık, yabani fiğ, yabani gül, yabansamak, yabansılık, yabansımak, yabantırak, ...

9 harfli

YA geçidi, yababacak, yabacılık, yabagaşuh, yabakaşık, yabakulak, yabalamak, yaban atı, yaban eri, yabanalıh, Yabanardı, yabanbacı, yabangazı, yabanguşu, yabani fî, yabanilik, yabankazı, yabansıma, yad eller, yad emlem, yad olmak, ...

8 harfli

ya Allah, ya sabır, yabaaltı, yabalama, yabancıl, yabandan, yabanice, yabanlık, yabarmak, yabeynen, yabıldak, yabırdak, yablımaz, yabuldak, yacanmak, yad oğul, yad olum, yadarlık, yadarmak, yadırgan, yâdırıcı, ...

7 harfli

ya dakı, yâ gabâ, yaappaa, yabadır, yabalak, yabaltı, yabancı, yabançi, yabanıl, yabanlı, yabannı, yabansı, yabantı, yabılgı, yacılar, yad söz, yad yad, yad yer, yadığan, yadımak, yadımlı, ...

6 harfli

ya-fak, yaalık, yaarık, yaarnı, Yabacı, yabalı, yabanı, yabani, yablak, yablım, yabluk, yad el, yad il, yadacı, yadcıl, yaddaş, yadeyn, yadlık, yadrek, yafmak, yaglıg, ...

5 harfli

ya da, ya ki, yaazı, yaban, Yabar, yabgu, yabık, yabır, yabız, yabrı, yabuç, yabuk, yabur, yacan, yades, yadey, Yafes, yafta, yaftı, yafut, yagaz, ...

4 harfli

yaah, yaan, yaar, yaba, yabı, yabi, yabu, Yada, yadı, yafa, yağa, yağı, yaha, yahı, yahi, yahn, yaho, yahu, yaız, yail, yaka, ...

3 harfli

yaa, yab, YAC, yad, yag, yağ, yah, yak, yal, yam, yan, yao, yap, yar, yas, yaş, yat, yau, yav, yay, yaz

2 harfli

ya

Kelime Ara