İçinde YA geçen kelimeler

İçinde YA geçen kelimeler 25325 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ya aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ya anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YA geçen kelimeler

25 harfli

(ayakkabı) ayağını vurmak, (bir işin) altı yaş olmak, (bir şeyin) üstüne yatmak, (birini) yalancı çıkarmak, (birinin) yalancısı olmak, (birinin) yatağına girmek, (birinin) yuvasını yapmak, abat etmek (veya eylemek), adım (veya adımını) atmak, Adriyatik'ten Çin Seddine, ah vah etmek (veya demek), akaryakıt tüketim vergisi, akciğer damar şavk yazımı, akıl yaşta değil baştadır, akut kataral meme yangısı, akut sümüksü meme yangısı, Allah yürü ya kulum demiş, anadingil gezinti yatağı, antimikrobiyal kemoterapi, apertura pelvis kranyalis, arka ayak bilek kemikleri, ...

24 harfli

(bir işin) yolunu yapmak, (bir şeye) yatkın bulmak, (bir şeyi) ayakta tutmak, (bir şeyi) mesele yapmak, (birini) maskaraya almak, (birinin) keyfini yapmak, (biriyle) mülakat yapmak, (yatın) boyun içi yalımı, acı (veya acılar) görmek, acı çekmek (veya duymak), adventisyal plasentasyon, Afrika tripanosomiyazisi, ağ atmak (veya bırakmak), ağarmaçsal yaygır yalımı, ağız (veya ağzını) açmak, ağlamakla yâr ele girmez, ailevi karaciğer yangısı, akral yalama dermatitisi, Allah (veya Allah´ı) var, alttan yarısürekli işlev, amonyak temelli atmosfer, ...

23 harfli

(bir şeye) hayat vermek, (bir yere) ayağı düşmek, (birinden) yaka silkmek, (birine) yağcılık etmek, (birini) paravan yapmak, (birini) sarakaya almak, (birinin) yasını tutmak, absolüt yavru büyüklüğü, Achucarroboyama yöntemi, açık yaraya tuz ekilmez, ada yazılı borç belgiti, ağza tat, boğaza feryat, akışkan yakıtlı reaktör, aksaklığa dayanıklı DDS, aktarım fiyatlandırması, Allah övmüş de yaratmış, alna yazılan başa gelir, altalta yazma kuralları, altın yumurtlayan tavuk, anan yahşi, baban yahşi, angulus okuli mediyalis, ...

22 harfli

... duygusu uyandırmak, (bir şey) ayağa düşmek, (birine) payanda olmak, (birine) şantaj yapmak, (birini) ayakta tutmak, Abel yakınsaklık testi, ada yazılı pay belgiti, akaryakıt tüketim fonu, akciğerli salyangozlar, akciğerli-salyangozlar, akıldişi, yirmiyaşdişi, aklının ayarını bozmak, akridin turuncu boyası, aksak rekabet piyasası, Allah yazdı ise bozsun, Almanya'nın birleşmesi, alnında yazılmış olmak, amfizemli mide yangısı, amyant-metal sızdırmaz, anal keselerin yangısı, anında teslim piyasası, ...

21 harfli

(birine) abayı yakmak, (birine) kıyak yapmak, (birini) araya koymak, (birini) yatak çekmek, aç kurt yavrusunu yer, açık piyasa işlemleri, açılış fiyatıyla emir, adil yargılanma hakkı, Afrika-Avrasya Kuşağı, ağıla avluya sığmamak, ağzının kâhyası olmak, ahır gübresi (yanmış), ak yanaklı baştankara, aklı başa yaş getirir, aksiyona dayanan oyun, akut omurilik yangısı, alerjik burun yangısı, alıcı tekeli piyasası, Allah yarattı dememek, almaç duyarsızlaşması, alt yandak yalpalanım, ...

20 harfli

(bir işe) eli yatmak, aba altında er yatar, acil ihtiyaç kredisi, açığa dayalı harcama, açının radyan ölçüsü, adreslenmiş dosyalar, AgNOR boyama yöntemi, ağaç yapısında arama, ağartısal zar yalımı, ağzında yaş kalmamak, ağzını kiraya vermek, ağzını poryaza açmak, ak yakalı sinekkapan, ak-yakalı sinekkapan, akıl hocalığı yapmak, akla hayale gelmemek, aklına geleni yapmak, aktarılamayan haklar, alan koruyan dönüşüm, alerjik deri yangısı, alın yazısı değişmez, ...

19 harfli

... ziyafeti çekmek, (çocuk) boya çekmek, (hava) ayaza çekmek, A tipi yatırım fonu, acısı ortaya çıkmak, acısına dayanamamak, açı koruyan dönüşüm, açık hava tiyatrosu, açık kalp ameliyatı, açık yalazlı ışıtaç, açılış kodu dosyası, Afrika yaban köpeği, ağ arayüzü yazıcısı, ağzı kulağına yakın, akaryakıt istasyonu, akciğer kompliyansı, aksaklığa dayanıklı, akyakalı sinekkapan, al kanlara boyanmak, alfa yapıcı element, alnının kara yazısı, ...

18 harfli

a (alfa) yanılgısı, abannaya debennéye, abuzamzak kayabaşı, açık kapı siyasası, açık kapı siyaseti, açık tür yazı tipi, açıkhava tiyatrosu, açıklanmamış yapıt, adil olmayan fiyat, adventisya hücresi, Afrika yaban eşeği, ağaç yaşken eğilir, ağız tavanı yarığı, ağtabaka yarışması, ak kuyruk sallayan, akanyıldız yağmuru, al (veya alın) ..., alfa yayınlayıcısı, alın kaynağı yapma, Allah ziyade etsin, altı yarıklı balık, ...

17 harfli

... yaşını sürmek, açık yarım çember, âdembabaya dönmek, adventisyal hücre, afra tafra yapmak, Afrika yabaneşeği, ağzına yakışmamak, ağzını yansılamak, ağzını yanşalamak, ağzını yavşalamak, ak kuyruksallayan, akasya yaprakbiti, akca badas yapmak, akça asıya vermek, akça assıya almak, akıntıya kapılmak, akkuyruk sallıyan, akraba yamyamlığı, aktinik radyasyon, akut meme yangısı, al yanaklı maymun, ...

16 harfli

-den yana çıkmak, (ayak) ısı ölçer, abomazum yangısı, acıhcıcıh yapmak, aç, yanından kaç, açık saçık yayın, açıklanmış yapıt, adyabatik sistem, aerosol tereyağı, ağ dosya sistemi, ağ yapımında tur, ağız bağı yapmak, ağsı lökotrikiya, Akdeniz diyaloğu, aklınla bin yaşa, akridin boyaları, aksiyal iplikçik, alıntılayabilmek, alıştırma yasası, alışveriş yapmak, Alman yabanarısı, ...

15 harfli

`ya da` bağlacı, -den yana olmak, ... gibi yapmak, (os) yanutlanık, 9 iğneli yazıcı, A vitamini yağı, abanır yayılışı, ablukayı yarmak, Acıpayam koyunu, açıklama yapmak, açıklama yazısı, açıklayacı özne, açınık yayılışı, ad veya ad isim, ağır yara almak, ağıryağ süzgeci, ağız yanışlamak, ağız yanşalamak, ağız yassılamak, ağrılı ak yangı, ağrılı yağlantı, ...

14 harfli

(-den) bu yana, abazıya yilmek, Abhazya sorunu, abıhayat içmiş, abrukaya almak, absürt tiyatro, acı badem yağı, acıklı komedya, açık yargılama, açıklayabilmek, adımlayabilmek, adriya hücresi, adsız yapıtlar, Afrika tenyası, afrodiziomanya, ağara yatırmak, ağı karşılayan, ağırlayabilmek, ağız yaşalamak, ağrılı yakrıca, ağura yatırmak, ...

13 harfli

acı duyarlığı, açık yarışlık, açıklayabilme, açılış fiyatı, adımlayabilme, Adıyamanlılık, aflaya gitmek, ağ zar yalımı, ağır ayak gün, ağırlayabilme, ağız yaslamak, ağmak ıslıyan, ağrıya yatmak, ağzını yaymak, ahra yatırmak, ak zar yalımı, akçalı yardım, akla yakınlık, aklı tam ayar, aklına yatmak, akman yapışım, ...

12 harfli

abisiyal zon, acımış (yağ), acıya koymak, açık yarışım, açık yazılış, açuk boyamak, ad yavuzluğu, ad yazdırımı, afrasyacılık, ağaç mobilya, ağaç yaslama, ağır önyapım, ağız yangısı, ağlayabilmek, ağlayan seni, ağlayangelin, ağrıyabilmek, ağsal yalımı, ağzın soğuya, ahenk yapmak, ahlak yasası, ...

11 harfli

…yaş sürmek, abıyakavlak, acar ayaklı, acıyabilmek, açık piyasa, ada yavrusu, adak yapmak, adayabilmek, adriyamisin, ağ ayakları, ağda yapmak, ağı taşıyan, ağıl yapmak, ağır ayaklı, ağıt yakmak, ağız yapmak, ağız yaymak, ağlayabilme, ağlayan çam, ağrıyabilme, aile hayatı, ...

10 harfli

acı yavşan, acıyabilme, açık dosya, açık yapım, açık yarış, açık yayın, ada yazılı, adayabilme, adayavrusu, Adıyamanlı, adil fiyat, adventisya, afrodizyak, ağa yamağı, ağık yalım, ağız yalım, ağız yapım, ağız yazım, akçayazlık, akınkayası, akla yakın, ...

9 harfli

-den yana, -den yanı, abaksiyal, acı hıyar, acı meyan, açık ayak, açık uyak, açık yara, açıklayan, açımlayan, açmalayan, ad yapmak, adımsayar, adyabatik, ağ dalyan, ağ yalımı, ağ yapmak, ağı yapan, ağır ayak, ağır yara, Ağız yanı, ...

8 harfli

abıhayat, abiheyat, abrıkaya, abulatya, Acıpayam, Açıkyazı, Adıyahşi, adıyaman, adikavya, afıyancı, ağ yatak, Ağcakaya, Ağcayazı, Ağılkaya, Ağılyazı, ağır yağ, ağırayak, Ağırkaya, ağızyağı, ağlıayak, ağzı yaş, ...

7 harfli

ablatya, acı yağ, açasıya, Adayazı, agalyan, agasiya, agnosya, ağıryağ, ağlayan, ağyatan, ahaniya, ahdiyar, ahrıyan, ajdiyar, ak boya, akaryan, Akbayar, Akçayar, Akkuyaş, akliyat, aksiyal, ...

6 harfli

Açalya, açelya, Adalya, afıyan, afiyan, ahanya, akasya, akkaya, aksaya, Akyaka, Akyapı, Akyarı, Akyazı, Alanya, alayaş, Aliyah, Aliyar, Alkaya, almaya, alyans, amasya, ...

5 harfli

afaya, ağyar, akyağ, akyar, alyan, Alyar, aniya, arıya, ariya, aryan, Ayaba, ayaca, ayacu, Ayaça, ayaga, ayağa, ayağe, Ayalp, ayama, ayamo, ayana, ...

4 harfli

akya, arya, Asya, ayag, ayağ, ayah, ayal, ayam, ayan, ayar, ayas, ayaş, ayat, ayay, ayaz, baya, beyâ, boya, buyâ, ciya, çaya, ...

3 harfli

aya, eya, iya, oya, uya, yaa, yab, YAC, yad, yag, yağ, yah, yak, yal, yam, yan, yao, yap, yar, yas, yaş, ...

2 harfli

ya

Kelime Ara