ağı bardağı

ağı bardağı

Çok yaramaz, haşarı, afacan çocuk.


ağı bardağı

1. Becerikli, akıllı ve bilgili kimse. 2. Atılgan, gözü pek, yaramaz çocuk.


ağı bardağı için benzer kelimeler


ağı bardağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'r', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
ağı bardağı kelimesinin tersten yazılışı ığadrab ığa diziliminde gösterilir.