bardağı taşıran damla

bardağı taşıran damla

sabır tüketen aşırı davranış veya durum: “Son tartışmamızın bardağı taşıran damla olduğu belli oluyordu.” -E. Bener.


bardağı taşıran damla için benzer kelimeler


bardağı taşıran damla, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'a', 'n', ' ', 'd', 'a', 'm', 'l', 'a', şeklindedir.
bardağı taşıran damla kelimesinin tersten yazılışı almad narışat ığadrab diziliminde gösterilir.