damla

damla

a. 1. Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı: “Elime bir damla yağmur düştü.” -H. E. Adıvar. 2. Damlalıkla kullanılan ilaç: Burun damlası. Göz damlası. 3. hlk. Kalbe inen inme, felç: Damladan ölmüş. 4. mec. Çok az miktar: “Keyfin damlası karıştığı zaman, hak hak olmaktan, adalet adalet olmaktan çıkar.” -F. R. Atay. 5. sf. Damla biçiminde olan (ziynet): Damla elmas.


damla Fr. Arthritie
damla Fr. Agrie
damla Fr. Agril
damla Fr. Goutte
damla Fr. Bird (maladie de), diathèse oxalique, goutte
damla

İnme, felç.


damla

Saçak altı (?)


damla İng. drop

Genellikle göz, kulak ve burna damla tarzında uygulamak için hazırlanan çözelti.


Damla Köken: T.

Cinsiyet: Kız Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda su vb. sıvı.


Damla

Kastamonu ili, İğdir bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


damla için benzer kelimeler


damla, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', 'l', 'a', şeklindedir.
damla kelimesinin tersten yazılışı almad diziliminde gösterilir.