İçinde DAM geçen kelimeler

İçinde DAM geçen kelimeler 2387 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dam aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dam anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DAM geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) damarını bulmak, abecesayısal damga takımı, adam (âdem) tonuna girmek, akacak kan damarda durmaz, akciğer damar şavk yazımı, arka mezenterik atardamar, coldur coldur coldurdamak, damak tavan-yelken onarım, damarsal kan gölmeçlenimi, damarsal sıracamsı derice, damarsal-öyke şavk yazımı, damga kümesi eşleştirmesi, ertelenmiş yordam çağrısı, eşlenmiş ikililer yordamı, gemi adamı kimlik belgesi, Guttman ölçekleme yordamı, Hadamard üç daire teoremi, iki adımlı Durbin yordamı, kabul örneklemesi yordamı, kılcal damar dolum zamanı, koroner atardamar kopması, ...

24 harfli

adam olana bir söz yeter, ana atardamar yırtılması, anuyumsuz yordam çağrısı, atardamar görüntülenmesi, atardamar içi enjeksiyon, bilgi yordam yükleyicisi, bilinen ölçümler yordamı, bulamaçsal kızıl damarlı, can damarından yakalamak, damga genişliği kılavuzu, damlaya damlaya göl olur, düğüm genişletme damgası, düğümlenmiş damga takımı, en küçük kareler yordamı, enküçük yanlılık yordamı, Godambe eksen fonksiyonu, ışık geçirmez, saydamsız, kan alacak damarı bilmek, kara damarsal kovuklu ur, katıraksal kızıl damarlı, kızıl damar çevre yalımı, ...

23 harfli

(birini) istihdam etmek, afferent lenfatik damar, akciğer toplardamarları, beyin atardamar çemberi, bilinen kümeler yordamı, “bouché-hustin” yoldamı, “brown-séquard” yoldamı, Cauchy-Hadamard formülü, Cochrane-Orcutt yordamı, dama taşı gibi oynatmak, damak yelkeni yaşmacığı, damak yelkeni yirikliği, damar yapılış bozukluğu, damarlı gnays (arterit), damarlı sporlu bitkiler, damlayan cıva elektrodu, döl yatağı toplardamarı, eşek nalıyla damgalamak, gemi adamı kişisel malı, getirici lenfatik damar, göbek kara damar yalımı, ...

22 harfli

(bir yer) adam almamak, abecesel damga dizgisi, atardamar hipertrofisi, atardamar hiyalinozisi, az günün adamı olmamak, böbrek toplardamarları, bulamaçsal kızıl damar, büyük boy saydam resim, damak büyük atardamarı, damak çıkan atardamarı, damak küçük atardamarı, damar dış gömlek et ur, damar tıkanma sendromu, damarsal yeteneksizlik, damdan çardağa atlamak, damızlık kümes hayvanı, deneme-yanılma yordamı, dış oftalmik atardamar, dili damağına yetmemek, düğmüklü kızıl damarca, eksik istihdam dengesi, ...

21 harfli

abecesel damga takımı, açık damlatma yöntemi, adam adama gerek olur, Adam-Stokes hastalığı, adamakla mal tükenmez, ağız açısı atardamarı, ana atardamar darlığı, ana atardamar yangısı, atardamar kan basıncı, Avrupa İstihdam Paktı, bardağı taşıran damla, boyuncul (kara damar), bronş toplardamarları, bulamaçlı kızıl damar, dallıbudaklı damar ur, damak inen atardamarı, damak küçük delikleri, damak yelken dikişlem, damarcıl bağak yalımı, damarsal kan doluşumu, damarsal suymuk bilim, ...

20 harfli

(birine) damla inmek, (birini) adam sanmak, adamlık sende kalsın, akciğer toplardamarı, akciğer-toplardamarı, alın damarı çatlamış, alt ana toplardamarı, Amsterdam antlaşması, anti-damping vergisi, atan damar genişlemi, bir şeyi) adam etmek, Cauchy-Hadamard savı, cıva damla elektrotu, çökülcul damar yalım, dal budaklı damar ur, damar içi indüksiyon, damar-sinirsel kesit, damara ilgili atrofi, damarsal bağak urcuk, damarsal taşlı et ur, damızlık kaz besleme, ...

19 harfli

adam içine karışmak, adam olana çok bile, alt ana toplardamar, alt-üşek ışıldaması, an damarı yırtılmak, “barraquer” kıldamı, besler atardamarlar, bıçkıcıl damırlanım, bilgi ayırıcı damga, boğnuk debe kıldamı, boynuz toplardamarı, buğu emlemi yoldamı, cin damarına basmak, dama tahtası kuralı, damak yelken onarım, damak yelken yapımı, damarlı çiçeksizler, develer dama çıkmak, diz ardı atardamarı, edep dış atardamarı, elyordamı yaklaşımı, ...

18 harfli

adam adama savunma, adam taşıma kuyusu, adambulakral bölge, Âdem (Adam) oğlanı, ağsal damar bakısı, akciğer atardamarı, akciğer-atardamarı, altana-toplardamar, ar damarı çatlamış, artdamaksıl abanık, artdamaksıl açınık, basamaklı damarlar, basamaksı damarlar, “besredka” yoldamı, betimleyici yordam, “beuttner” kıldamı, bilgi yordam alanı, boyun toplardamarı, bulamaçsal damarca, büyük atardamarlar, “carrelle” yoldamı, ...

17 harfli

adam aldadan kuşu, adam içine çıkmak, alın toplardamarı, art damaksıllaşma, atar damar ağrısı, atardamar yangısı, ayırtılı damar ur, aylak adam işidir, “baldvin” kıldamı, bel atardamarları, “bier” yoldamları, bilgi ver damgası, “boiffin” kıldamı, “bouilly” kıldamı, boynuz atardamarı, böbrek atardamarı, büyük adam kuramı, çiğlenik damarlar, çok damırlanırlık, dam diñgil kalmak, damak arka deliği, ...

16 harfli

(bir işin) adamı, akmasa da damlar, art damak ünsüzü, art damaklılaşma, artdamaksıllaşma, aşırı damızlanım, ayrımsal damıtma, “baracz” kıldamı, başı zonguldamak, “battey” yoldamı, “belmas” yoldamı, boşluk damıtması, boyun karadamarı, “brandt” yoldamı, “brophi” yoldamı, bulamaçsal damar, burtarımlı damar, Cardamine lazica, çağrışım yordamı, dalak atardamarı, dam koruğugiller, ...

15 harfli

adam beğenmemek, adam değiştirme, adam kıtlığında, adam sendecilik, adam yokluğunda, adamla getirtme, ak damar yalımı, alın kara damar, alt damızçıl el, ana toplardamar, artdamak ünsüzü, Aşağıdamlapınar, atardamar kesme, ayırıcı damıtım, “bauer” kıldamı, bottini kıldamı, brasdor yoldamı, budama derecesi, budamlı türetme, büyük atardamar, çıkarıma yordam, ...

14 harfli

adam kullanmak, adamdan saymak, ADFGLS yordamı, afferent damar, aldama gebelik, alındı damgası, Allah´ın adamı, andamcıl delgi, andamcıl delim, aralık damgası, bağa damlacığı, bağak damarcın, bağrı çatdamak, “beck” yoldamı, “beer” yoldamı, “bond” kıldamı, budama noktası, burun-damaksal, “byrd” yoldamı, çok damırlanım, çok damızlanım, ...

13 harfli

adamcıllanmak, ana atardamar, andamcıl üçüz, atar damarsal, bağak damarca, balık adamlık, basit damıtma, Boole damgası, Büyükdamlacık, çizisel damga, dam korkuluğu, dam penceresi, damak ak zarı, damak bezleri, damak boşluğu, damak olukçul, damak yelkeni, damak-ortasal, damaklı düdük, damaksıllaşma, Damani koyunu, ...

12 harfli

adam değilim, adam öldüren, adam öldürme, adam sarrafı, adam sen de!, adam sendeci, adamına göre, ahiret adamı, akıla dammak, akil adamlar, atar damarsı, atardamarcık, ayak damlası, ayar damgası, bağ budaması, bilek damarı, bulaşık adam, cınıbıldamak, çakkalabadam, çapraz damar, dam ağızlığı, ...

11 harfli

adak adamak, adam başına, Adam oğlanı, adam taşıma, adamantinom, adamantinus, Adamharmanı, akla dammak, aldamak söz, allah adamı, asılmışadam, Asmakaradam, badambayrak, bağ budamak, Bakladamlar, bangıldamak, bangırdamak, bıdırdammak, bıldırdamak, bındıldamak, bıngıldamak, ...

10 harfli

açık damar, ad damgası, adam adama, adam olmak, adam tutma, adamahıllı, adamakıllı, adamakılli, adamcasına, adamcıllık, adamlıksız, adamsınmak, adamsızlık, ak damarca, alt yordam, altın adam, Altındamla, angıldamak, angırdamah, angırdamak, ankıldamah, ...

9 harfli

abıldamak, abuldamak, adam başı, adam boyu, adam gibi, adam yolu, adamantan, adamcağız, adamcıgaz, adamıksız, adamlıhlı, adamlıklı, adamlohli, adamsamak, adamsımak, adamuksuz, ağırdamak, ağsıdamar, alazdamah, altyordam, an damarı, ...

8 harfli

acıdamak, acidamak, adam otu, adamcuaz, Adamfakı, adamıklı, adamılık, adamkökü, adamuhlu, adamuklu, akakdamı, akbudama, Akdamlar, Akmazdam, altdamga, anadamar, arı damı, arıdamak, artdamak, ayakdamı, bağdamak, ...

7 harfli

adamalı, adamcık, adamcıl, adamıça, adamlak, adamlığ, adamlıh, adamlık, adamloh, adamnık, adamotu, adamsız, addamaç, addamaş, ağdamak, Akçadam, akdamar, akdamla, aldamak, Alidamı, andamcı, ...

6 harfli

adamak, adamas, adamca, adamık, Adamış, Adamlı, ajdama, andama, aradam, aşdamı, badama, bardam, beddam, Beşdam, bıdama, Bozdam, bu dam, budama, Buğdam, cıdama, Çaydam, ...

5 harfli

adama, ahdam, Akdam, andam, asdam, bâdam, bodam, cıdam, codam, cudam, cüdam, çıdam, damaç, damağ, damah, damak, Damal, daman, damar, damas, damat, ...

4 harfli

adam, dama, dâmi, dAMP, damu, idam

3 harfli

dam

Kelime Ara