damla inmek

damla inmek

Felç olmak, inme inmek.


damla inmek için benzer kelimeler


damla inmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', 'l', 'a', ' ', 'i', 'n', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
damla inmek kelimesinin tersten yazılışı kemni almad diziliminde gösterilir.