ağınım

ağınım İng. gravitation

Etkileşen iki kütlenin tutarları ile doğru, aralarındaki uzaklığın üst-ikisiyle ters orantılı olan karşılıklı çekim kuvveti.


ağınım için benzer kelimeler


ağınım, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
ağınım kelimesinin tersten yazılışı mınığa diziliminde gösterilir.