evrensel ağınım

evrensel ağınım İng. universal gravitation

İki parçacığın birbirlerini, kütleleri çarpımı ile doğru, aralarındaki uzaklığın üstikiliyle ters oranlı bir kuvvetle çektiklerini belirten evrensel yasa.


evrensel ağınım için benzer kelimeler


evrensel ağınım, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'v', 'r', 'e', 'n', 's', 'e', 'l', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
evrensel ağınım kelimesinin tersten yazılışı mınığa lesnerve diziliminde gösterilir.