EV ile biten kelimeler

EV ile biten veya sonunda EV olan kelimeler 296 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ev aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ev anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre EV ile biten kelimeler

25 harfli

çembersel bakışımlı işlev, hemen hemen dönemli işlev, sonsuzda sıfırlanan işlev, tekdüze sıkı azalan işlev

24 harfli

alttan yarısürekli işlev, tekdüze sıkı artan işlev, üstten yarısürekli işlev

23 harfli

birikinti çıkaran işlev, sınırlı değişimli işlev

22 harfli

doğrusal ayırıcı işlev, karmaşık değerli işlev

21 harfli

parçalı sürekli işlev, tümlevlenebilir işlev

20 harfli

alttan sınırlı işlev, beklem çıkaran işlev, düzgün sürekli işlev, geçişsiz çoklu görev, gerçek değerli işlev, tekdüze azalan işlev, tikel çözümsel işlev, türevlenebilir işlev, üstten sınırlı işlev

19 harfli

birebir-örten işlev, karışık kısmi türev, karşıdeğişkin türev, tekdüze artan işlev, türetilebilir işlev, yöney değerli işlev

18 harfli

alttoplamsal işlev, dört özekli tümlev, dört-düzeyli işlev, düzgenlenmiş işlev, hepatobilyer işlev, olasılıksal tümlev, sıkı tekdüze işlev, üçgenölçüsel işlev, üsttoplamsal işlev, yükseltgeyici alev

17 harfli

altdoğrusal işlev, bir taraflı türev, genelleşmiş işlev, ikilsürekli işlev, ölçülebilir işlev, sıkı azalan işlev, sinirgisel söylev, yinelemeli tümlev

16 harfli

birdeğerli işlev, çokdeğerli işlev, eşdeğişkin türev, ikiluyumlu işlev, Logaritmik türev, öd olumsal işlev, özdeğişmez işlev, sıkı artan işlev, tekdeğerli işlev, toplumsal söylev

15 harfli

azalmayan işlev, bakışımlı işlev, belgisiz tümlev, belirtken işlev, cebirsel leşlev, çarpımsal işlev, çokkatlı tümlev, eksiksiz tümlev, ikikatlı tümlev, ilingesel eşlev, kovaryant türev, sinirsel söylev, tek değer işlev, tersüstel işlev, tersüstel türev, toplamsal işlev, yöneltili türev

14 harfli

artmayan işlev, bağdaşık ölçev, belirtik işlev, cebirsel işlev, çözümsel işlev, dışbükey işlev, dilemsel işlev, doğrusal eşlev, doğrusal işlev, karmaşık işlev, katmerli türev, kimyasal görev, önermeli işlev, siyasal söylev, süreksiz işlev, türevsel eşlev, üçkatlı tümlev, yalınkat işlev, yerleşik görev, yuvaksal işlev

13 harfli

askeri söylev, ayırıcı işlev, ayırtık ölçev, belgin tümlev, birebir işlev, dönemli işlev, duyusal işlev, düzenli işlev, eliptik işlev, içbükey işlev, kanunsuz grev, kentsel işlev, oransız işlev, sayısal işlev, sıfırlı işlev, sınırlı işlev, sürekli işlev, tekdüze işlev, türeyen işlev

12 harfli

azalan işlev, derim ban ev, doğal birlev, durgan işlev, düzgen türev, geçici görev, genel tümlev, gerçek işlev, görgül işlev, kapalı işlev, konteyner ev, olağan ölçev, oranlı işlev, sağdan türev, soldan türev, tekil tümlev, türdeş işlev, tüzel söylev, uyumlu işlev, vatani görev, yalınç işlev

11 harfli

ansal görev, artan işlev, aşkın işlev, birim işlev, çıplak alev, çoğul görev, doğal gömev, ilgin işlev, kısmi türev, örtük işlev, özel tümlev, özge tümlev, özgün işlev, sonlu işlev, sözde ölçev, tikel türev, tüzel görev, üstel işlev, yönlü türev

10 harfli

alt tümlev, bahçeli ev, fevgani ev, genel grev, ikil işlev, kötü görev, tahtani ev, taşınır ev, ters işlev, üst tümlev

9 harfli

alev alev, bahçeliev, dış türev, sağ türev, sol türev, son görev, tek işlev, terstürev, yarıölçev, yazlık ev

8 harfli

ayrık ev, belirtev, Beyaz Ev, çatma ev, derim ev, ek görev, ev be ev, genişlev, topak ev, tümişlev, Yalnızev, Yurdusev, yüzer ev

7 harfli

aşsa ev, bitürev, çandıev, çantıev, edilcev, eşgörev, eşişlev, genelev, gezerev, göçerev, Görksev, hani ev, kara ev, Mahınev, Onursev, özişlev, Yurtsev

6 harfli

ahırev, alt ev, ara ev, arı ev, Atasev, ban ev, baş ev, benzev, Bilsev, birlev, Cansev, cevcev, çirkev, dözmev, Dürnev, gevgev, gizlev, Göksev, Görsev, Gülsev, Gürsev, ...

5 harfli

Aysev, bilev, birev, bitev, bütev, büzev, celev, cenev, cidev, dürev, Ersev, eskev, eşlev, gecev, gılev, gilev, giyev, gorev, Gömev, görev, gösev, ...

4 harfli

alev, egev, grev, ödev, ötev

3 harfli

cev, dev, gev, hev, kev, mev, nev, sev, şev, tev

2 harfli

ev

Kelime Ara