evrensel

evrensel

sf. 1. Evrenle ilgili. 2. Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal: “Çağımızın evrensel bir yaşantısıdır yalnızlık, çünkü bütün insanlar yalnızdır.” -S. Hilav. 3. zf. Dünya ölçüsünde, dünya çapında: Evrensel düşünüyor.


evrensel Fr. Catholique
evrensel İng. universal
evrensel İng. global
Evrensel Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Tüm insanlığı ilgilendiren. 2. Dünya ölçüsünde, dünya çapında.


evrensel için benzer kelimeler


evrensel, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'v', 'r', 'e', 'n', 's', 'e', 'l', şeklindedir.
evrensel kelimesinin tersten yazılışı lesnerve diziliminde gösterilir.