ağır almak

ağır almak

Kulağı az işitmek.


ağır almak için benzer kelimeler


ağır almak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağır almak kelimesinin tersten yazılışı kamla rığa diziliminde gösterilir.