gülünceğe almak, (gülünce almak, temaşaya almak)

gülünceğe almak, (gülünce almak, temaşaya almak)

Maskaraya, alaya almak.


gülünceğe almak, (gülünce almak, temaşaya almak) için benzer kelimeler


gülünceğe almak, (gülünce almak, temaşaya almak), 48 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'l', 'ü', 'n', 'c', 'e', 'ğ', 'e', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'g', 'ü', 'l', 'ü', 'n', 'c', 'e', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', 't', 'e', 'm', 'a', 'ş', 'a', 'y', 'a', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
gülünceğe almak, (gülünce almak, temaşaya almak) kelimesinin tersten yazılışı )kamla ayaşamet ,kamla ecnülüg( ,kamla eğecnülüg diziliminde gösterilir.