abdes almak

abdes almak

Abdest almak // alip


abdes almak için benzer kelimeler


abdes almak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'd', 'e', 's', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
abdes almak kelimesinin tersten yazılışı kamla sedba diziliminde gösterilir.