ağır hapis cezası

ağır hapis cezası

a. huk. Yirmi yıl veya ömür boyu hapis cezası.


ağır hapis cezası için benzer kelimeler


ağır hapis cezası, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'h', 'a', 'p', 'i', 's', ' ', 'c', 'e', 'z', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
ağır hapis cezası kelimesinin tersten yazılışı ısazec sipah rığa diziliminde gösterilir.