ağır para cezası

ağır para cezası

a. Bazı suçlara karşılık yasalarca belirlenmiş yüksek para cezası.


ağır para cezası İng. fine, penalty

Cezalının, (10) liradan (25.000) liraya dek devlet kesesine ödeyeceği para cezası.


ağır para cezası için benzer kelimeler


ağır para cezası, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', ' ', 'c', 'e', 'z', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
ağır para cezası kelimesinin tersten yazılışı ısazec arap rığa diziliminde gösterilir.