beden cezası

beden cezası

a. İnsan vücudu üzerine uygulanan ceza.


beden cezası İng. corporal punishment

Doğrudan doğruya insan gövdesi üzerinde uygulanan ceza. (Başta ölüm cezası gelir. Kimi devletler yasalarından bu cezayı kaldırmışlardır).


beden cezası İng. corporal punishment

Dövme, aç ya da susuz bırakma, ayakta bekletme gibi bedene güçlük ve sıkıntı vermek yoluyla uygulanan ceza.


beden cezası için benzer kelimeler


beden cezası, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'd', 'e', 'n', ' ', 'c', 'e', 'z', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
beden cezası kelimesinin tersten yazılışı ısazec nedeb diziliminde gösterilir.